Search

Rekrytera React utvecklare

Att anställa en kompetent React utvecklare är ofta en utmaning. Särskilt om ni som företag sköter rekryteringsprocessen själva. Det kräver ofta både en dos kunskap och en dos tålamod. Vi på Intro hjälper er gärna med att hitta er nästa React utvecklare om ni känner att ni inte besitter just dessa "ingredienser" för stunden.

React utvecklare- snabba och anpassningsbara

React utvecklare har blivit alltmer eftertraktade på senaste tiden eftersom React möjliggör ett unikt sätt att programmera på. Det som gör att React är så populärt är hur det tillåts användas och hur det fungerar. React möjliggör att utvecklaren kan skapa element med en stor frihet och på det sätt som utvecklaren vill att det ska fungera på. Till exempel talar React utvecklaren om till webbläsaren hur den ska reagera/react, istället för att webbläsaren själv väljer hur den ska reagera. React har blivit så pass populärt främst för dess snabbhet, funktionalitet och förmåga att anpassa sig till olika projekt. En kompetent och erfaren React utvecklare utgör en stor tillgång för företag i sin anpassningsförmåga, kunskap och snabbhet.

Allt började på Facebook

Utvecklaren Jordan Walke som arbetade på Facebook skapade React. Han inspirerades av HTLM-komponenten XHP som är en kompenent i ramverket PHP. React lanserade år 2011 i Facebooks nyhetsflöde och kom till Instagram redan året efter. Ett år efter lanseringen var React en uppmärksammad kompenent i programmeringsvärlden, men det dröjde till år 2013 innan React blev ett open-source verktyg tillgängligt för alla. Idag används React på hundratusentals webbplatser varar bland annat populära webbplatserna Netflix, Airbnb, Uber och Reddit.

Rekrytera React utvecklare

Att rekrytera en React utvecklare kan vara en utmaning av flera olika anledningar. För att företag ska lyckas med sin rekrytering av React utvecklare krävs som tidigare nämn både teknisk kunskap och tålamod.

Många nybörjare

Den tekniska kunskapen behövs för att kunna urskilja en novis React utvecklare från en erfaren sådan. De företag som själva rekryterar React utvecklare behöver veta att det inte är komplicerat att utföra enkla uppgifter i React. Det innebär att många utvecklare börjar sin karriär på frontend- sidan, och då ofta i React. Som företag, eller rekryterare, är det därför viktigt att veta att det finns många "boot-camp" utbildade React utvecklare som vill få sitt första jobb som utvecklare med hjälp av React. Visst, det är bra att ge nybörjare en chans men deras textboks-kunskap går inte att mäta sig med mer erfarna React utvecklare.

React är inte komplett

En ytterligare teknisk aspekt som är viktig att hålla koll vid rekrytering av React utvecklare är att React är ett Javascript bibliotek som inte är komplett, utan behöver därför ofta kompletteras med fler bibliotek i större projekt. Därför räcker det oftast inte med att React utvecklare bara kan använda React som bibliotek. Därför krävs nästan alltid bredare kunskap för ett lyckad projekt.

Ta hjälp av professionella rekryterare

Vi på Intro har teknisk kunskap och talar samma språk som utvecklarna ni vill rekrytera. Dessutom har vi tagit fram en automatiserad sökning och screening av dolda React utvecklare på öppna webben. På så sätt kan vi hitta React utvecklare på ett enkelt sätt, samt hjälper er att ta fram tillräckligt kompetenta utvecklare för uppgiften i fråga. Vi har hjälpt företag i Stockholm, Göteborg och Malmö med hundratals lyckade rekryteringar av utvecklare. Kanske kan vi hjälpa er härnäst?