Rekrytera fullstack utvecklare- "en utvecklare över hela stacken"

Fullstack utvecklare är breda i sin kodning och kan med sina kunskaper röra sig "över hela stacken", det vill säga från frontend till backend. Fullstack utvecklare är idag åtråvärda eftersom de besitter både stor kompetens samt potential i programmeringen. Kompentensbredden som fullstack utvecklaren har innebär ett ökat krav för en lyckad rekrytering. Det gäller att lyckas hitta, locka och rekrytera en kompetent fullstack utvecklare och det är lättare sagt än gjort.

Hitta den rätta fullstack utvecklaren till ert företag

Oavsett vilken tjänst som ska tillsättas vill såklart företag hitta den absolut bästa medarbetaren, för att göra en så lyckad och långsiktig rekrytering som möjligt. Finns det ingen in-house rekrytering/HR-avdelning lönar det sig nästan alltid att ta in professionell hjälp för rekrytering. Detta gäller speciellt när det kommer till tjänster där det finns en större efterfrågan än utbud av kompetenta medarbetare. Fullstack utvecklare är ett solklart exempel där det råder ett större behov av, än vad det faktiskt finns utvecklare. Vi på Intro är experter på att hitta och rekrytera åtråvärda IT-konsulter av olika slag och hjälper gärna till i er process att hitta er nästa medarbetare.

Vad gör fullstack utvecklaren?

Fullstack utvecklare kan som tidigare nämnt röra sig över "hela stacken"- från frontend till backend vilket gör att denna besitter en bred kunskap. Antingen behövs en fullstack utvecklare på företag för att bilda en länk mellan backend utvecklarna och frontend utvecklarna, men även för att hjälpa till där behovet behövs. Andra företag väljer att enbart rekrytera fullstack utvecklare där alla i teamet kan överse hela processen. Vissa menar att fullstack utvecklare ska kunna hantera servrar medan andra inte anser att det ingår i fullstack utvecklarens uppgifter. Det är därför viktigt att företag tidigt i rekryteringsprocessen definierar vilka sysslor fullstack utvecklaren ska göra. Denna mer tekniska kommunikation kan vi påIntro hjälpa till med då vi är införstådda i det tekniska språket redan.

Oavsett vilka definition ni har på fullstack utvecklare kommer ni som företag rekrytera en medarbetare som kan hjälpa er med att bygga och designa användarvänliga  webbapplikationer och mjukvaror. Som företag är det en stor tillgång med medarbetare som besitter bred och flexibel kompetens.

 

Rekrytera fullstack utvecklare med hjälp av Intro

Vi påIntro har framgångsrikt hjälpt företag att hitta, kontakta och locka fullstack utvecklare till hundratals IT-avdelningar landet runt. Vi är stolta över rekryteringsprocessen vi har arbetat fram. Vi börjar med att få en teknisk tydlig bild över vilken typ av fullstack utvecklare ni behöver tillsätta, samt vilken teknisk kompetens fullstack utvecklaren behöver besitta. När vi har tagit fram en tydlig kravprofil börjar vårt automatiserade sökarbete på öppna webben. På så sätt lyckas vi hitta dolda kandidater "där ute" som inte själva söker tjänsten. När vi har hittat flera kandidater till er får ni tidigt vara med att välja vilka kandidater ni vill gå vidare med. De kandidater som ni är intresserade av hjälper vi er att locka över till ert företag. Bland har vi tagit fram en teknisk lösning på personliga mail från er till kandidaten, där vi är dold avsändare. Upplevelsen av att bli hittad av ett företag och att ni "personligen kontaktar" kandidaterna har visat sig leda till en högre svarsfrekvens hos kandidaterna. Med vår automatiserade och personliga rekryteringsprocess har vi en genomsnittlig time-to-hire på under fem veckor.