Search

Rekrytera utvecklare Malmö

 

Det finns flera saker att tänka på vid rekrytering av utvecklare och IT-konsulter. Idag fungerar det inte att endast lägga upp en platsannons för att relevanta utvecklare, Göteborg, ska höra av sig. Eftersom det råder brist på kompetenta utvecklare i dagens digitaliserade samhälle, krävs betydligt mer för en lyckad och långsiktig rekrytering. Det krävs allt från teknisk kunskap till tid och resurser . Känner ni att ni inte besitter dessa ingredienser just nu kan vi på Intro mer än gärna hjälpa till med er rekrytering av utvecklare i Göteborg.

Bäst på att Scanna och Screena marknaden på utvecklare Göteborg

Vi på Intro kan stolt meddela att vi har tagit fram en vattentät rekryteringsprocess som i slutändan ofta sänker både företags rekryteringskostnad samt time- to- hire. Vi har hjälp allt från små till stora företag med hundratals lyckade rekryteringar av utvecklare i Göteborg. Kanske är ni nästa företag vi hjälper?

Teknisk kompetens

När ni ska rekrytera utvecklare till ert företag i Göteborg måste ni veta vilken typ av utvecklare ni har behov av och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Vi på Intro är specialiserade på att rekrytera utvecklare och förstår innebörden av det tekniska språk utvecklarna talar. Vi kan hjälpa er att bena ut vilken typ av utvecklare ni har behov av och ta reda på vilka färdigheter, erfarenheter och kompetenser utvecklaren måste besitta för ett lyckat utfört jobb. Det finns utvecklare av alla olika slag och vi på Intro har erfarenhet av att rekrytera alla olika typer av utvecklare.

Scannar öppna webben på dolda utvecklare Göteborg

Eftersom det råder kompetensbrist av utvecklare i dagens digitaliserade samhälle krävs det en större insats i rekryteringen än vad vi är vana med från förr. Kompetenta utvecklare hör sällan av sig till företag, utan det krävs oftast att ni som företag hittar och lockar över utvecklaren till er. Vi på Intro har tagit fram ett enkelt automatiserat sökverktyg som scannar över 10 källor på den öppna webben på dolda kandidater. Vi screenar även utvecklarna för att ta reda på att de besitter rätt teknisk kompetens och erfarenhet. På så sätt kan vi få fram lämpliga och dolda utvecklare i Göteborg som ni annars inte hade hittat.

Vikten av tidig personlig kontakt och att synas

För att intressanta utvecklare i Göteborg ska svara räcker det inte med ett slentrianmässigt meddelande på LinkedIn från en rekryteringsbyrå. När vi har hittat intressanta kandidater åt er får ni tidigt avgöra vilka ni vill kontakta.Vi på Intro har tagit fram en funktion där det ser ut som att ni personligen skickar mail till kandidaterna. På så sätt får ni både en tidig viktig personlig kontakt, samt att kandidaterna känner sig mer utvalda och sedda.

För ytterligare en ökad svarskontakt timear vi in, både innan och efter vi skickar ut mail, riktade annonser på kandidaternas Sociala Medier där ert företag och aktuell tjänst syns.

Medarbetare som frodas i teamet

För att er rekrytering av utvecklare Göteborg ska bli så lyckad och långsiktig som möjligt krävs inte bara rätt tekniska kompetenser hos er nya medarbetare. Mjuka värden är minst lika viktigt för såväl prestation som trivsel. Med mjuka värden syftar vi på allt från förmåga till samarbete och kommunikation till kreativitet och flexibilitet. För att er rekrytering av utvecklare Göteborg ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ni tidigt får en personlig kontakt med kandidaterna. Intro ägnar tiden åt att hitta dolda kandidater med rätt teknisk kompetens, medan ni ägnar er tid åt det ni gör bäst- personliga och kvalitativa intervjuer. Ni får därmed en tidig chans att avgöra om ni tror att kandidaten kommer passa in i just er företagsnorm.