Search

Rekrytera utvecklare i Stockholm

Att rekrytera utvecklare i Stockholm kan vara en utmaning i dagens digitaliserade samhälle. Förut räckte det med att företag lade ut en platsannons och relevanta ansökningar trillade in. Så är idag inte fallet, och har ni inte tid att locka nya medarbetare till er IT-avdelning på meckat Kistamässan, finns det andra vägar att gå. Idag krävs det oftast utarbetade rekryteringsprocesser för att lyckas med att hitta utvecklare till ert företag i Stockholm. Vi på Intro har tagit fram en vattentät rekryteringsprocess som har hjälpt hundratals företag att hitta kompetenta utvecklare i Stockholm.

Djungel av utvecklare Stockholm

Fullstack, frontend, backend, java, python, react, c#, ios, android och så vidare. Varför finns det så pass många olika typer av programmeringsspråk och utvecklare? Jo, ju större krav på digitalisering och tekniska tjänster desto mer variation krävs i programmeringen. För att hitta den perfekta utvecklaren till ert företag i Stockholm kan vi hjälpa er att orientera bland djungeln av utvecklare och programmeringsspråk. Ni behöver alltså inte själva sitta på teknisk kompetens för att veta vilken typ av utvecklare ni behöver rekrytera. Vi på Intro förstår det tekniska språket som de utvecklare vi hjälper er att rekrytera och kan även hjälpa er att formulera en teknisk kravprofil för tjänsten ni ska tillsätta.

Letar bland dolda kandidater

Idag överträffar efterfrågan av utvecklare utbudet, vilket innebär att det råder en kompetensbrist. Det är av stor vikt att på ett lyckosamt sätt faktiskt själva leta efter kandidater för att hitta utvecklare i Stockholm. Det är där vi på Intro är som bäst. För att hjälpa er att lyckas med er rekrytering av utvecklare i Stockholm arbetar vi med en nästintill hundra procentig automatiserad sökning och screening av kandidater på öppna webben. Vi använder oss av ett redskap där vi scannar tiotals olika källor för att hitta dolda utvecklare och kandidater till er rekrytering i Stockholm. Det finns hundratusentals passiva kandidater "där ute", och vi kan hjälpa er flera kandidater för er att välja mellan. Testa själva att göra en snabb sökning av utvecklare i Stockholm på öppna webben på vår hemsida.

Personlig kontakt lockar utvecklare i Stockholm

När ni har godkänt de kandidater vi föreslår kommer vi skicka ut mail med er som avsändare till dem. Vi är osynliga i mailet så det ser ut som att ni själva har hittat och kontaktar kandidaterna. Det har visat sig ge en svarsfrekvens i större utsträckning än om vi som rekryteringsbolag skulle vara avsändare. Kandidaterna känner sig mer utvalda och är mer benägna att svara och bli intresserade. Med våra algoritmer ser vi även till att vi innan och efter vi kontaktar dem, postar annonser om tjänsten på kandidaternas sociala medier. Det i sin tur ökar också svarsfrekvensen. Eftersom utvecklare i Stockholm är en bristvara är det viktigt att göra allt för att få kandidaterna att se just ert företag.

Vikten av att trivas med sina kollegor

För de flesta är arbetet en viktig grundsten i livet och i genomsnitt spenderar personer i Stockholm runt 35- 40 timmar i veckan på sitt arbete (fysiskt eller digitalt). Kollegorna på ens arbetsplats, och samarbetsförmågan sinsemellan, är viktigt för en god teamkänsla och för trivseln.

Vi på Intro förstår vikten av att ni som företag tidigt i processen får en talan i vilka kandidater ni tror passar på just er arbetsplats. Eftersom ni får en tidig personlig kontakt med kandidaterna kan ni också tidigt göra en bedömning om kandidaten passar er företagsnorm. Det är minst lika viktigt att kandidaten passar ert företag och team, som att den besitter rätt teknisk kompetens och potential, för att lyckad långsiktig rekrytering. Vi har tänkt på allt och ser till att alla bitar faller på plats för att er rekrytering av utvecklare i Stocholm blir så lyckad som möjligt.