Search

Rekrytera programmerare

Vi på Intro är experter på att både hitta och framgångsrikt kontakta de allra bästa programmerarna till just ert företag. Vi har arbetat fram en rekryteringsprocess vi är stolta över och framförallt vet fungerar. Vi börjar med att ta fram en relevant och teknisk korrekt kravprofil där vi tillsammans får en tydlig bild av vad som krävs för att programmeraren ska kunna utföra ett bra jobb. Vi scannar sedan av den öppna webben och hittar de absolut bästa kandidaterna för just er rekrytering. När vi har hittat de perfekta kandidaterna åt er, garanterar vi en högre svarsfrekvens än andra, eftersom vi personifierar kontakten med de intressanta kandidaterna. Med en automatiserad och personlig rekryteringsprocess, sänker vi era kostnader, samtidigt som vi har en genomsnittlig time-to-hire på under fem veckor.

Lägg inte ner mer tid och pengar än vad som behövs

I dagens samhälle räcker det inte med en klassisk rekrytering som vi är vana med från förr. Tidigare räckte det med att lägga ut en annons för tjänsten som skulle tillsättas och relevanta ansökningar trillade in. I takt med att tekniken utvecklades och digitaliseringen av samhället ökade blev det allt mer svårt att formulera relevanta annonser. Idag är det ofta mer komplicerat och tekniskt att förstå var som krävs för att IT-konsulten ska kunna utföra tjänsten och dess uppgifter så framgångsrikt som möjligt. När företag saknar viss kunskap och språkskicklighet inom både tech och IT kan rekryteringar inom just dessa tjänster bli helt fel och onödigt tidskrävande och dyra.

Vi upptäcker dolda talanger

Idag överträffar efterfrågan av tech- och IT-tjänster de antal personer som kan utföra dessa på ett lyckat sätt. Därför är det av stor betydelse att på ett framgångsrikt sätt faktisk själva leta efter kandidater, samt sälja in tjänsten på ett korrekt och lockande sätt. Just detta, och mycket mer, är vi experter på. För att lyckas med er rekrytering arbetar vi med en nästan helt automatiserad sökning och screening av kandidater. Vi scannar den öppna webben för att hitta kandidater som passar just den kravprofil vi tillsammans har tagit fram. På så sätt letar vi bland hundratusentals passiva kandidater specifikt för er rekrytering. Vi använder oss av tiotals källor på den öppna webben för att hitta dolda utvecklare och andra tech-kandidater. Det finns hundratusentals passiva kandidater vi kan hjälpa er att både hitta och nå för en ni ska få en så lyckad rekrytering till ert företag som möjligt.

Specialister inom tech rekrytering

Vi på Intro är specialiserade på tech rekrytering och är fokuserade på allt från Backend och Frontend, till iOS, Android och Cloud. Vi pratar samma språk som de vi rekryterar och därför gör vi er rekrytering så lyckad som möjligt. Vi vet exakt vilken kompetens kandidaterna behöver för att passa just din kravprofil och vi kan svara på kandidaternas mer specificerade och tekniska frågor relaterade till tjänsten. Det som kan verka krångligt och tekniskt för er, kan ni med trygghet lämna över till oss.

Vi hittar programmerare i hela Sverige

Vi hjälper dig att rekrytera i hela Sverige, oavsett om du söker en programmerare i Malmö, Stockholm eller Göteborg så kommer vi att